Zavod Ivana Cankarja

za kulturo, šport in turizem Vrhnika

ZIC - Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

je smotrno in učinkovito organiziran javni zavod, ki v tesnem sodelovanju z drugimi organi upravljanja v občini in civilno družbo na področju kulture, športa in turizma, pomembno prispeva in vpliva na razvoj kvantitete in kvalitete kulture, športa in turizma v Občini Vrhnika.

V okviru Zavoda deluje tudi Turistično informacijski center Vrhnika, ki je mesto namenjeno domačim prebivalcem in turistom. Lociran je v centru mesta (v isti stavbi kot ZIC), ob glavni Tržaški cesti, z namenom zbiranja in posredovanja turističnih informacij tako z bližnjega kot tudi s področja celotne Slovenije.

Poslanstvo

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika bo uresničeval svojo vizijo skladno s pooblastili, ki izhajajo iz zakonskih določil, usmeritev ustanovitelja in dogovorov z neposrednimi uporabniki (civilno družbo). Za uresničitev vizije bodo kadri Zavoda pridobivali dodatna znanja na strokovnih področjih, ki jih bodo obvladovali in s področja strateškega in projektnega managementa.

Zavod bo s svojo dejavnostjo ustvarjal materialne, programske in kadrovske pogoje za razvoj kulture, športa in turizma v Občini Vrhnika. Pri tem se bo odgovorno trudil za kar največjo strokovnost in kvaliteto storitev, ki jih bo opravljal za udeležence: ustanovitelja, uporabnike (posameznike in organizacije), poslovne partnerje, zaposlene in družbo kot celoto. 

Zavod bo racionalno razporejal in ravnal s sredstvi, pridobljenimi iz občinskega proračuna, in stremel k vsakoletnemu povečanju deleža sredstev iz gospodarskih (pridobitnih) dejavnosti  Zavoda. Zavod bo upošteval informacije iz okolja, ki bodo pomembno vplivale na institucionalni položaj ter možnosti njegovega delovanja: politični, družbeni in socialno-ekonomski vplivi, konkurenca.

Kaj je novega?

Preberite zadnje novice
Jul 28
Lokalna kolesarska mreža

Popeljite se po novih kolesarskih poteh! Odkrijte Podlipsko dolino na kolesarski poti…

Jul 26
Prenovljena spletna stran

Kot ste opazili, smo osvežili spletno stran Visit Vrhnika! Spremljate tudi našo uradno…

Kontakti

Koristni kontakti

Marija Zakrajšek Martinjak

v. d. direktorja

Boštjan Erčulj

Vzdrževanje

Dejan Lukić

Računovodstvo

Damjan Debevec

Cankarjeva spominska hiša

Prijavite se na E-novice

Ne zamudite našega pestrega dogajanja. Ostanite na tekočem in prijavite se na elektronsko obveščanje.

Povezave

Koristne povezave

Občina Vrhnika

www.vrhnika.si

Visit Ljubljana

www.visitljubljana.com

I Feel Slovenia

www.slovenia.info

www.ljubljanskobarje.si