Opis

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V LETU 2021

Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« Naš časopis, št. 340/07 – UPB in 343/07, 345/08, 354/08, 365/09 in 398/12- UPB), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulture v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 340/07 – UPB1), Letnega programa kulture Občine Vrhnika za leto 2021 (Naš časopis, št. 485/20) ter sklepa direktorja o objavi javnega razpisa (št. 84-2-01-20, z dne 26. 10. 2020), objavlja Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Tržaška cesta 9,1360Vrhnika.