Opis

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je Svet Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika na svoji 11. redni seji, dne 26. 8. 2021, sprejel, da se objavi razpis za direktorja Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika.

 

Objava v Uradnem listu RS:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021014000009/direktor-jz-mz-sifra-delovnega-mesta-b017880-st--80-1-03-21-ob-277321