Opis

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem - parc. št. 2819/8 k.o. Vrhnika (2002), v skupni površini 111,87m2 (14.12.2021)

Razpisna dokumentacija
Kategorije