Opis

Obveščamo društva in vse zainteresirane, da bo objavljen razpis za oddajo poslovnih prostorov v lasti občine Vrhnika, na naslovu Tržaška 23, v najem oziroma v brezplačno uporabo za namen društvene in sorodne dejavnosti. Razpis je trenutno v fazi potrditve na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in bo objavljen, ko dobimo potrditev.

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika