Opis

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 –ZNOrg in 82/20), 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« (Naš časopis, št. 398/12 – UPB), 7. in 8. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 463/18), v nadaljevanju: odlok, Letnega programa športa Občine Vrhnika za leto 2021 (Naš časopis, št. 485/20) ter sklepa župana o objavi javnega razpisa št. 671-1/2020 (3-01) objavlja Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika