Opis

Javni poziv k oddaji vlog za najem športnih dvoran v upravljanju Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika za sezono 2023-2024.