Opis

Vrhnika leži na robu kraškega sveta, zato je njena okolica, tako kot ostala kraška Slovenija, polna podzemnih rovov, brezen, rek in dvoran. Registriranih jam je ogromno, med njimi Pajsarjeva jama, jama v kamnolomu Lesno Brdo, Lokančevo brezno, Roparska jama, jama pri Gnezdu, Brezno pravilne odločitve, Tonikovo brezno, Žirovcova jama, Ferranova buža in Vrhniška jama.

Podrobnosti
  • Obisk neturističnih jam je dovoljen zgolj jamarjem oz. članom jamarskih društev/klubov.

Več informacij