Anketa o prihodnosti Močilnika

Spoštovani občani,

Vodstvo občine Vrhnika si zadnja štiri leta intenzivno prizadeva za ureditev Močilnika. Z nakupom starega objekta od Turističnega društva Blagajana avgusta lani, bo sedaj to mogoče. V prihodnje si želimo narediti konkretne korake in pripraviti ustrezne projekte. Ker je mnenje občanov pomembno, vas pozivamo, da rešite kratko anketo o vaših pričakovanjih glede tega območja.

Izpolnite anketo

https://www.1ka.si/a/ba24370a

Anketa je na voljo do 17. 3. 2023. Hvala za zaupanje.