Anketa LAS Barje

Spoštovani,

Lokalna akcijska skupina Barje z zaledjem (https://www.lasbarje.si/), ki deluje na območju občin Brezovica, Borovnica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika, vzpostavlja in dopolnjuje evidenco naravne in kulturne dediščine, z namenom vzpostavitev mreže zelenih trajnostnih točk naravne in kulturne dediščine. Dediščino želimo vključiti v rekreacijsko in turistično infrastrukturo ter spodbujati trajnostni način življenja.

Pri tem jim pomagajo študentje Oddelka za geografijo FF UL, ki za potrebe lokalne akcijske skupine zbirajo informacije o naravni in kulturni dediščini območja LAS Barje z zaledjem. Pripravili so anketne vprašalnike, ki so namenjeni poznavanju naravne in kulturne dediščine različnih ciljnih skupin.

Veseli bodo, če si boste vzeli čas in izpolnili anketo, saj jim bodo rezultati v veliko pomoč pri pripravi projektov sofinanciranih iz evropskih sredstev.

Spodaj so objavljeni anketni vprašalniki za različne ciljne skupine. Prosim izpolnite anketo glede na ciljno skupino, v katero spadate.

Osnovnošolci

Objavljena je na https://1ka.arnes.si/a/3e7b1371

Lokalno prebivalstvo

Objavljena je na https://1ka.arnes.si/a/6bcb2c6d

Ponudniki oz. upravljalci naravne in kulturne dediščine

Objavljena je na https://1ka.arnes.si/a/d81f10bc                              

Hvala za sodelovanje!